På vår klinik jobbar tre leg.naprapater. Jessica Lyander, Elisabeth Blomdahl och Stefan Blomdahl.

Naprapaten undersöker, diagnosticerar,behandlar och rehabiliterar akuta och kroniska smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelseapparaten. Tex smärtor i axlar,nacke och rygg, problem med hälsenor,knän och höfter.

Du behöver inte förbereda dig på något sätt inför ditt besök men om det finns dokumentation som gäller dina besvär tex rtg-svar eller MR-undersökningar så ta med detta.
Vid första besöket görs en klinisk undersökning som sedan leder till en diagnos och behandlingsplan.
Som naprapat jobbar man med många olika behandlingstekniker såsom massage, manipulation,mobilisering och töjning av muskler och leder.

Förutom manuella behandlingar jobbar vi också med rehabiliteringsträning.

På vår klinik behandlar vi också med akupunktur och medicinsk laser.