(Fysioterapeut – nytt namn på yrket sjukgymnaster 1 januari 2014*)

Inför ett besök hos oss

Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt när du skall till en sjukgymnast hos oss på Rehabgruppen, men om det finns dokumentation som gäller dina besvär, tex remisser, rtg-svar, MR-undersökningar , ta med dessa.

Ett sjukgymnastbesök

Vid första besöket genomförs en manuell undersökning som leder till en behandlingsdiagnos och behandlingsförslag. Tillsammans med sjukgymnasten gör ni upp en behandlingsplan.

Som sjukgymnast kan man använda sig av många olika metoder. Hos oss på Rehabgruppen har alla sjukgymnaster en OMT-examen steg 3 men har också omfattande vidareutbildning i idrottsmedicin. Akupunktur och Laser kan användas som komplementär behandling.

Sedan 1830-talet har manuella tekniker använts i kombination med välgörande rörelser. Idag samlas det under begreppet Ortopedisk Manuell Terapi, OMT.
En systematisk undersökning med kliniskt resonemang leder till en heltäckande evidensbaserad behandling av akuta och långvariga smärtproblem från rörelsesystemet, det Neuro-Muskulo-Skelettala systemet. Målet är ett aktivt liv med ökat välbefinnande och möjligheter till eget ansvar.

 

(* Sveriges riksdag tog den 17 december beslut om att fysioterapeut blir ny skyddad titel för sjukgymnaster från 1 januari 2014.
I korthet betyder detta:
• Fysioterapeut blir ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår.
• Fysioterapeut som titel skyddas i patientsäkerhetslagen.
•Sjukgymnastexamen kommer att byta namn till fysioterapeutexamen.
• Titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge som det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast.)